S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

               Telefon: (+420) 722 114 115                                                      Email: info@vipcleaning.cz                                                              

KONTAKTY

Vladislav Belanský
Malý Chlumec 84
267 24 Hostomice pod Brdy
tel: +420 722 114 115
info(a)vipcleaning.cz

» Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamace

Postup při případné reklamaci a platný reklamační řád

Jakoukoliv reklamaci nebo stížnost podávejte prosím písemně na e-mail info@vipcleaning.cz

Oprávněné reklamace řešíme bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30ti dnů podle platného reklamačního řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení
 1. Tento reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, nesprávnou manipulací, neoprávněnými zásahy do zboží (přístrojů), porušením plomb, pečetí, poškozením vodou, ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady vzniklé přepólováním, přepětím nebo poškozením baterií či akumulátorů, jakož i za vady na zboží upravovaném a povrchově poškozeném.
 4. U věcí prodávaných za nižší cenu pak prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 5. Prodávající poskytuje na prodávané spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců. V případě, že je obvyklá životnost zboží a nebo lhůta spotřeby kratší, končí záruční doba uplynutím této lhůty.
 6. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
 7. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
 8. Prodávající nevyhoví reklamaci po uplynutí záruční doby.
 9. Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout.
 10. Reklamace uplatňované prodávajícím vůči svým dodavatelům neovlivňují vyřízení oprávněných reklamací kupujícího.
Práva a povinnosti kupujícího
 1. Kupující musí reklamaci zjištěné vady uplatnit v záruční době bez zbytečného prodlení poté, co se vada projevila.
 2. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.
 3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že nebyla věc použita, může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu věci (případně její součásti).
 4. Pokud se na výrobku vyskytne větší počet odstranitelných vad nebo se tatáž vada vyskytne opakovaně, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné.
 5. Při vadě neodstranitelné má kupující právo buď na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit (vrátit věc a požadovat vrácení peněz).
 6. Kupující může požadovat také slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.
 7. Kupující se musí s reklamací obrátit na místo, kde vadnou věc koupil. S výjimkou případů, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.
 8. Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je kupující povinen uplatňovat u dopravce. (Prodávající doporučuje nepřebírat viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží). Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce se řídí podmínkami daného přepravce.
 9. Kupující je povinen reklamovat zboží kompletní.
 10. Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému má kupující 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží.

Tento reklamační řád platí od 1.2.2016

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MWNkZWU5Zm